Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Prezentarea Generala a Masurilor

In conformitate cu aspectele identificate în analiza diagnostic şi analiza SWOT şi cu elementele prevăzute de schema nr.l, măsurile identificate ca fiind adecvate pentru atingerea obiectivelor şi a priorităţilor strategiei teritoriului GAL Parâng se regăsesc în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, respectiv în axele 1 „Creşterea competitivitătii sectorului agricol şi forestier” şi 3 „Dezvoltarea şi diversificarea economiei rurale”.

Astfel, strategia propusă pentru dezvoltarea teritoriului GAL Parâng este o strategie integrată, care combină obiectivele a două a axe din PNDR.

Acţiunile prevăzute a se realiza în cadrul acestor măsuri se pot realiza fie individual, fie în complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri incluse în Planul de Dezvoltare Locala GAL Parâng.

Masura Valoarea publica (euro) Nr. Proiecte Inovative Semi subzistenta Tineri Grupuri
Asociatii
Parteneriate
Mediu
 111  100.000 2
 112  60.000  4 1  2  4 3 3
 121  260.000  5  2  2  2  3  3
 312  300.000  5  1  4  2
 313  300.000  5  2  4  2
 322  1.500.000  8  2  5  2
 421  30.000  1  1  1  1
 431.2  300.000
 total  2.850.000  30  8  5  11  17  11
 pondere  100  26.67%  16.67%  36.67%  56.67%  36.67%

Descarca Fisier