Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Populatia – Demografie

Populatia,ca principal element al societatii, ocupa un loc deosebit in evaluarea economico-sociala a zonei,fiind atat factor ,cat si scop al dezvoltarii.
In urma analizarii datelor statistice furnizate de Directiile Judetene de Statistica Gorj si Vâlcea , la nivelul anului 2002,teritoriul din zona GAL „Parâng” inregistra o populatie de 36.991 locuitori, iar in anul 2010 inregistra  o populatie de 35.296 locuitori.

Procentual populatia pe localitati se prezinta astfel:
Zona 2002 2010
Scoarta 14% 14%
Alunu 12% 13%
Novaci 16% 17%
Alimpesti 6% 6%
Baia de Fier 12% 12%
Bengesti – Ciocadia 10% 9%
Bumbesti – Pitic 7% 7%
Crasna 15% 14%
Polovragi 8% 8%

Structura populatiei pe sexe
Cunoasterea structurii populatiei dupa sexe este necesara pentru caracterizarea dimorfismului sexual, a echilibrului dintre sexe pentru fundamentarea unor masuri de politica demografica bazata pe respectarea drepturilor persoanelor si colectivitatilor.Din analiza datelor statistice in anul 2010, in zona GAL „Parang” se observa un echilibru in ceea ce priveste repartizarea populatiei pe sexe, respectiv:
– barbati 49,61 %
– femei 50,39 %
La nivelul anului 2002 situatia era similara pe teritoriul acoperit de GAL „Parang” in ceea ce priveste structura populatiei pe sexe, respectiv:
– barbati 49,17 %
– femei 49,45 %.Populatia activa reprezinta 54% din totalul populatiei din zona GAL „Parang”, insa lipsa oportunitatilor de pe piata de munca din teritoriu poate face ca, in mare masura, forta de munca sa migreze.Ceea ce este insa destul de ingrijorator pentru dezvoltarea economica a regiunii Parâng este insa faptul ca, in anul 2010, din totalul  de 19.060  persoane ce reprezinta populatia activa ,asadar persoanele de 20 de ani si peste, apte de munca ,care,furnizeaza forta de munca disponibila pentru producerea de bunuri si servicii in economie, sunt angajate cu carte de munca un numar de 3.003 persoane, ceea ce reprezinta un procent de 15,75%.

Repartizarea populatiei active
Total Personal salariat an Populatie activa personal salariat Sector agricol Sector industrial si de artizanat Sector de comert Setor privind serviciile
2006 2.891 9 543 430 1.909
2007 3.195 6 704 488 1.997
2008 3.419 103 839 468 2.009
2009 3.552 95 838 551 2.068
2010 3.003 93 689 413 1.808
Urmare a acestei analize a evolutiei personalului angajat pe teritoriul GAL „Parâng”, apare ca necesitate obiectivul de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi dar si a dezvoltarii , retehnologizarii micro-intreprinderilor existente ,care va avea impact pozitiv la nivelul economiei rurale.
Este nevoie de formare continua intr-o serie de alte domenii , de la tehnologie si afaceri pana la probleme de interes general ,cum ar fi mediul, sanatatea si siguranta ocupationala.