Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Criterii de Selectie – Masura 111

 

Nr Ctr Criterii de Selectie Punctaj
1 Relevanta proiectului fata de strategia de dezvoltare a teritoriului GAL PARÂNG. Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor. Stabilite prin strategie inclusiv argumentarea clara a acestei contributii; prezentarea clara a contributiei proiectului la realizarea obiectivelor masurii 111 5
2 Relevanta proiectului fata de grupul tinta inclus in Proiect. Proiectul defineste clar grupul fiind inclus in proiect si nevoile sale prin furnizarea de date cantitative si calitative. studii si analize statistice. Obiectivele si activitatile proiectului sunt corelate cu nevoile identificate si contribuie la satisfacerea acestora: modalitati de identificare. recrutare. implicare si mentinere in proiect a persoanelor apartinand grupului/grupurilor tinta sunt realiste. adecvate si corespunzatoare contextului local 5
3 Valorea adaugata a proiectului: Proiectul propune noi modalitati/solutii personalizate pentru a raspunde nevoilor identificate ale grupului tinta sau noi modalitati de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstreaza cum contribuie la sustinerea dezvoltarii teritoriului GAL PARÂNG 10
4 Indicatorii proiectului. Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzatori masurii 111 din strategia de dezvoltarea teritoriului GAL PARÂNG. Pentru obtinerea punctajului maxim numărul de beneficiari ai proiectului va fi de minim 200 10
5 Metodologie. Proiectul prezinta clar modul de implementare a activitatilor propuse pentru realizarea obiectivelor: este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect in vederea obtinerii rezultatelor asumate; este descris clar modul in care se asigura monitorizarea implementarii proiectelului 10
6 Proiectul se realizeaze in parteneriat. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza contractului de parteneriat si a cererii de finantare in care se prezintd rolurile si responsabilitatile fiecarui partener 15
7 Promovarea modelelor de buna practica la nivel local si regional. Proiectul propune folosirea exemplelor locale in actiunile de formare. informare si difuzare de informatii si implicarea fermierilor si antreprenorilor din teritoriu in promovarea bunelor practici 10
8 Planificarea activitatilor. Activitatile proiectului sunt descrise clar. sintetic. cronologic si sunt realiste: activitatile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si realizarea obiectivelor propuse: claritatea si fezabilitatea planului de actiune al proiectului 10
9 Calificari si experienta. Este prezentata echipa de proiect. inclusiv lista expertilor pe termen mediu si scurt si aceasta este adecvata. din punct de vedere al experientei. calificarilor. competentelor si abilitatilor pentru managementul si realizarea activitatilor proiectului: este descrisa clar o distributie eficienta a responsabilitatilor in cadrul echipei de implementare: exista experienta anterioara de lucru in teritoriul GAL PARÂNG 15
10 Resurse alocate. Sunt descrise clar si identificate corect in raport obiectivele proiectului ; resursele prevazute contribuie la obtinerea rezultatelor proiectului: resursele prevazute sunt suficiente. sunt specificate localitatea/localitatile pentru desfasurarea activitatilor prevazute in proiect. dotarile si echipamentele existente; este prezentata succint lista achizitiilor previzionate a fi realizate in cadrul proiectului 5
11 Bugetul Proiectului. Proietul prezinta clar rezultatele asteptate in raport cu resursele utilizate. bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros 5
12 TOTAL 100

Valoarea medie a unui proiect GAL , pentru Masura 111- FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE SI DIFUZARE DE CUNOSTINTE, aferent sesiunii, este de 50000 Euro.

Criterii de prioritizare pentru participarea la activitatile de formare profesionala in domeniul agricol
Aceste criterii sunt aplicate daca numarul beneficiarilor finali identificati este mai mare decat eel prevazut initial in caietul de sarcini.
Urmatoarele criterii pot fi luate in considerare in functie de tematica instruirii:
– sa aiba varsta de eel mult 40 de ani;
– sa fie fermier de semi-subzistenta;
– sa fie membru al unui grup de producatori, asociatii sau parteneriate sau al altor forme asociative recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare;
– sa aiba un proiect de investitii;
– sa aiba ferma amplasata intr-o zona defavorizata;
– sa fie beneficiari ai masurilor din Axele I si II;
– sa aiba un nivel scazut de educatie.

Criterii de selectie locala a beneficiarilor finali:
Prin prevederile proiectelor ce urmeaza a fi derulate prin aceasta masura, se va asigura selectarea prioritara de catre furnizorii de formare a urmatorilor beneficiari finali:
– proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului in functie de obiectivele acesteia
– beneficiari finali cu varsta de pana la 40 de ani;
– beneficiari finali care sunt fermieri de semi-subzistenta
–  beneficiarii finali care sunt membrii ai unui grup de producatori, asociatii sau parteneriat
–  beneficiarii finali care sunt membri ai unei organizatii de mediu

Descarca Fisier