Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Conducere si Membri

Organele de conducere ale Asociatiei sunt:
1) Adunarea generala;
2) Consiliul director;
3) Presedinte;
4) Secretar;
5) Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Primele persoane alese in organele de conducere sunt:
– Presedinte – dl. Epure Gheorghe,
– Secretar –     dl. Zaharia Ion,
– Cenzor –        dl. Horatiu Tiberiu Gorun.

PRIMUL CONSILIU DIRECTOR va avea urmatoarea componenta:
– Presedinte – dl. Epure Gheorghe,
– Secretar –      dl. Zaharia Ion,
– 3 Membrii:    dl. Turbaceanu Dumitru,
dl. Dicu Ion,
dl. Boeangiu Vasile Parvu.

AL DOILEA CONSILIU DIRECTOR va avea urmatoarea componenta:
– Presedinte – dl. Epure Gheorghe,
– Secretar –      dl. Zaharia Ion,
– 3 Membrii:    dl. Ispas Constantin,
dl. Dicu Ion,
dl. Boeangiu Vasile Parvu.

Noi, membrii asociati ai Asociatiei GRUP DE ACTIUNE LOCALA „PARANG”, imputernicim pe Teodorescu Gheorghe Dorin si Epure Gheorghe, impreuna sau pe oricare dintre ei, ca in numele nostru si pentru noi sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, obtinerea avizelor necesare, precum si sa semneze, semnatura(le) lor fiindu-ne pe deplin opozabila(le).