Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Adunarea Generala Extraordinara 24.05.2013

Adunarea Generala Extraordinara
Hotararea nr.7 din data de 24.05.2013

OBIECT. Aprobarea modificarii capitolelor bugetare in componenta a si componenta b, precum si a Programului dc Achizitii pentru implementarea Sub-Masurii 431.2, Axa LEADER. Planul National de Dezvoltare Rurala- “Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului” in vederea semnarii contractului de finantare. Aprobare completare cu membri supleanti a Comitetului de Selectare.

Adunarea Generala Extraordinara a Asociatiei Grupului de Actiune Locala “Parang”, intrunita in sedinta la data de mai sus, la care participa un numar de 22 membri din totalul de 27 membri fondatori;

Avand in vedere fundamentarea necesitatilor obiectiv financiare expuse in Memoriul Justificativ de catre Presedintele GAL Parang domnul Epure Gheorghe, precum si faptul ca nu schimba scopul principal al proiectului;

In temeiul prevederilor statutare, art.8 – Adunarea Generala a Asociatiei,cu un nr. de 22 voturi pentru,

HOTARASTE :

Art.1 – Se aproba modificarile bugetare expuse in Memoriul Justificativ, pe componente si capitole. Forma finala adoptata a bugetului este prezenta in Anexa I, parte integranta la prezenta Hotarare.

Art.2 – Se aproba Planul de Achizitii ca rezultat al modificarii bugetului conform Anexei 2, parte integranta la prezenta Hotarare.

Art.3 – Se aproba completarea cu membri supleanti a Comitetului dc Selectare, sub urmatoarea forma:
-Pentru Parteneri Publici: Leustean Dumitru,
-Pentru Parteneri Privati: Ionescu Marilena,
-Pentru ONG-uri: Bruciu Ion

Art.4 – Diverse. Se aproba suspendarea Primarilor din Consiliul Director si inlocuirea lor cu reprezentanti ai UATE-urilor respective, astfel:
– din partea UATE Alunu, Domnul Boeangiu Napruiu Nicolae identificat prin CI-seria: VX nr.:235671,
– din partea UATE Baia de Fier, domnul Ispas Constantin identificat prin CI-seria:GZ nr.:495749.

Descarca Fisier